NOWOŚĆ: księgowość online. Zasada: TY przysyłasz dokument MY księgujemy

online2.jpg

PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • księgowanie dokumentów w księdze podatkowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie),wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy,

PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

ROZLICZANIA PODATNIKÓW VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • rozliczanie proporcji VAT

KADRY I PŁACE

 • tworzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich i szkoleń (w tym BHP) oraz zwolnień lekarskich
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków rozliczających te umowy
 • naliczanie i sporządzanie list płac
 • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS i PIP
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R) i ZUS (Raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7.

USŁUGI DODATKOWE

 • sporządzanie druków związanych z otwarciem, zamknięciem, aktualizacją danych oraz zawieszeniem działalności gospodarczej (CEiDG-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z, NIP-8)
 • pisanie pism wyjaśniających i korygujących
 • składanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • wypełnianie i składanie do ZUS dokumentów związanych z chorobą właściciela firmy (ZUS-Z3a)
 • przesyłanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych
 • obsługa kontroli podatkowych i kontroli z ZUS
 • wysyłka JPK_VAT
 • DOJAZD DO KLIENTA
 • FAKTUROWANIE