Rachunkowość Legionowo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rachunkowość w Legionowie, mieścimy się na ulicy Jagielońskiej 8.

 

Nasz oferta zawiera:

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

księgowanie dokumentów w księdze podatkowej

prowadzenie ewidencji środków trwałych

prowadzenie ewidencji wyposażenia

prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie),wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

przygotowanie polityki rachunkowości,

sporządzanie planu kont,

dekretacja i księgowanie dokumentów,

prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,

prowadzenie ewidencji środków trwałych,

prowadzenie ewidencji wyposażenia,

ustalanie wyniku finansowego,

naliczanie podatku dochodowego,

sporządzanie deklaracji CIT i PIT,

sporządzanie sprawozdań finansowych,

Rozliczanie podatników VAT

prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT

ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego

rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport

sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K

rozliczanie proporcji VAT

Kadry i płace

tworzenie akt osobowych

prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich i szkoleń (w tym BHP) oraz zwolnień lekarskich

sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków rozliczających te umowy

naliczanie i sporządzanie list płac

tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń

wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników

zgłaszanie pracowników do ZUS i PIP

wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R) i ZUS (Raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7.